Albert Bosque Alberich

Soci fundador d’Albos Law. Advocat exercent col·legiat núm. 42.442 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 1. Llicenciat en Dret per la Universitat Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a la promoció 2008-2013.

Va iniciar la seva experiència laboral en un despatx d’advocats multidisciplinar de reconegut prestigi a tot Espanya, concretament a la seva seu de Barcelona, ​​especialitzant-se en dret processal i civil en general des del desembre del 2014 al març del 2021. El setembre del 2017 va ser nomenat director comercial de la seu del despatx a Barcelona. Així mateix, el maig del 2018 responsable del Departament de Protecció de Dades de la seu del despatx a Barcelona. Finalment, a l’octubre del 2018 va ser nomenat director d’oficina, consolidant la seva experiència com a advocat processalista, especialista en l’àmbit civil, i en concret en matèria de dret bancari, defensa de consumidors i usuaris i dret de protecció de dades.

El març del 2021 i fins al setembre del mateix any va prestar serveis com a advocat sènior processalista a un altre despatx situat a Barcelona i Montcada, consolidant la seva experiència en la tramitació d’expedients d’assegurances, accidents de trànsit, immobiliaris, responsabilitat civil i de família , entre d’altres.

El desembre del 2021 decideix iniciar un projecte professional pel seu compte, fundant la firma ALBOS LAW, marca registrada, actuant sota la forma jurídica de la societat limitada professional ALBOSLAW SLP.

Resum curricular de la formació cursada

  • 2008-2013 Llicenciatura en Dret. Universitat Rovira i Virgili.
  •  2013-2015 Màster Criminologia Política Criminal i Sociologia Jurídic Penal.
  • 2017-2018 Curs Expert Data Protecció Officer (DPO) Online. Thomson Reuteurs Aranzadi – Lex Nova.
  • 15/01/2020 – Certificat Oficial d’acord amb les exigències de l’Esquema de Certificació de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’entitat AENOR. DPD-0013/2019.
  • 2020-2021 Postgrau Pràctica Jurídica en Dret Penal a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • 2020-2021 Postgrau Pràctica Jurídica en Dret Mercantil a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Ha impartit conferències en matèria de protecció de dades al si de l’Unive Advocats, per a la formació del personal, així com en altres institucions com l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Salamanca i el Consell Comarcal del Baix Camp, entre d’altres.